ljf2020

Regulamin Ladies’ Jazz Festival 2020

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH LADIES’ JAZZ FESTIVAL 2020 W GDYNI związane z przeciwdziałaniem COVID-19 REGULAMIN § 1 1) Niniejszy regulamin (zwany ...